Aan uw (klein)kinderen mag u ieder jaar belastingvrij geld geven. Op die manier bespaart u op de erfbelasting en bovendien bespaart u in box 3 als uw vermogen hoger is dan de vrijstelling en dat van uw (klein)kinderen niet. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt € 5.229 en voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en derden € 2.092. 

> Onder voorwaarden geldt soms een hogere vrijstelling (zie het artikel elders artikel).