Het box 3-vermogen is van invloed op te ontvangen toeslagen of te betalen bijdragen. Het kan dus zinvol zijn, om niet alleen vanwege de inkomstenbelasting, maar ook vanwege de vermogenstoetsen in diverse andere regelingen, uw box 3-vermogen vóór peildatum 1 januari 2015 te verlagen. Zie ook onder Let Op!

  • Wie na aftrek van de box 3-vrijstelling op 1 januari 2015 méér dan € 81.360(1) vermogen heeft (ongeacht of u alleenstaand bent of een toeslagpartner heeft), krijgt geen zorgtoeslag en kindgebonden budget meer.
  • U krijgt geen huurtoeslag meer als uw vermogen boven de box 3-vrijstelling uitkomt.
  • Mensen met box 3-vermogen betalen een hogere eigen bijdrage AWBZ/WMO.
  • Wordt u 65 in 2015 en kreeg u op 1 januari 2013 een VUT-uitkering, prepensioen of vergelijkbare uitkering? Let dan op de vermogenstoets voor de AOW-compensatieregeling. 
(1) Genoemd is het bedrag voor 2014. Voor 2015 wordt dit gecorrigeerd voor inflatie.

LET OP: De regels met betrekking tot de vermogenstoets zullen de komende jaren wijzigen, maar op welke wijze en in welke mate is nog niet bekend. Overweeg uw box 3-vermogen te verlagen als dat op korte termijn — in elk geval in 2015 — voldoende geld oplevert.