De AOW-leeftijd gaat ieder jaar verder omhoog en u moet het AOW-gat in principe helemaal zelf opvangen. Slechts een beperkte groep komt in aanmerking voor compensatie. Lees ook de informatie op www.svb.nl/obr

> Reserveer geld om de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd op te kunnen vangen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld (een deel van) uw 13de maand.