Als u AOW krijgt en uw partner nog niet, dan heeft u soms recht op de zogenaamde ‘partnertoeslag’. Omdat de AOW gefaseerd later wordt ingevoerd, gelden de volgende aanvullende regels:
■ geboren vóór 1 november 1949: u komt vanaf 1 januari 2015 alleen voor de AOW-toeslag in aanmerking als u vóór 1 januari 2015 gehuwd bent of samenwoont en in december 2014 daadwerkelijk AOW-partnertoeslag ontvangt
■ geboren in november 1949: u krijgt vanaf 1 februari 2015 alleen AOW-toeslag als u vóór 1 januari 2015 gehuwd bent of samenwoont en als u in februari 2015 daadwerkelijk AOW-partnertoeslag ontvangt
■ geboren in december 1949: u kunt vanaf 1 maart 2015 alleen een AOW-toeslag krijgen als u vóór 1 januari 2015 gehuwd bent of samenwoont en als u in maart 2015 daadwerkelijk AOW-partnertoeslag ontvangt

Het recht op toeslag bestaat alleen als het inkomen van de partner lager is dan € 1.330,92 (bij salaris) of € 737,76 (bij pensioen of uitkering). Zorg dus tijdig voor een lager inkomen van uw partner als u de AOW-partnertoeslag wilt behouden. Houd rekening met eventuele opzegtermijnen.

LET OP: Stijgt het inkomen van uw partner vanaf 1 januari 2015 boven de inkomensgrens, dan stopt de toeslag in principe voor altijd. U krijgt geen toeslag meer, ook niet als het inkomen van uw partner onder de inkomensgrens komt. Meer informatie op www.svb.nl.