Alleen giften boven de drempel (1% van uw drempelinkomen, minimaal € 60 tot maximaal 10% van het drempelinkomen) kunt u aftrekken. Door beoogde giften over meerdere jaren te bundelen en ze in één jaar te betalen, heeft u dus maar één keer ‘last’ van de drempel (bij fiscaal partners is de drempel gebaseerd op het gezamenlijke drempelinkomen). Houd rekening met het maximum. Wilt u zowel in 2014 als in 2015 aan een goed doel schenken, schenk dan in het jaar waarin u de hoogste aftrek zult krijgen.

> Giften in natura tellen ook mee. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer die u aan een goed doel geeft. Vraag een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat met een handtekening. Zet op de bon een reële schatting van de waarde (bijvoorbeeld 10% van de aanschafprijs).

LET OP: Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet de gift zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogenaamde ‘ANBI-verklaring’. Controleer of de instelling waaraan u wilt schenken zo’n verklaring heeft. Dat kunt u doen op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken. Soms is het moeilijk een instelling terug te vinden in de lijst van instellingen met een ANBI-verklaring. Neem in dat geval contact op met de instelling in kwestie en vraag naar de ANBI-verklaring.