Heeft u een eigen woning of een beleggingspand dat voor bewoning is bestemd? Dat biedt mogelijk perspectieven. Als de woning langer dan twee jaar geleden als zodanig in gebruik is genomen, kunt u gebruik maken van het (verlengde) tijdelijk verlaagde BTW-tarief op arbeid bij renovatie- en herstelwerkzaamheden. Hierdoor wordt de rekening over dat deel maar liefst (121 ÷ 106) x 100 = 14% lager! Het lage BTW-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 zijn opgeleverd. Als u ervan wilt profiteren, doet u er dus goed aan nu al aan de slag te gaan.