Vrijwilligersorganisaties mogen hun vrijwilligers de in verband met het vrijwilligerswerk gemaakte kosten belastingvrij vergoeden. Autokilometers kunnen, net als de andere gemaakte kosten, bijvoorbeeld tegen de werkelijke kosten worden vergoed. Zonder specificatie mag de kostenvergoeding maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar bedragen.

> De werkelijke kosten van uw auto kunt u berekenen op de site van de ANWB (www.anwb.nl, zoeken op ‘autokosten’)

> Als de organisatie waarvoor u vrijwillig werkzaamheden verricht een zogenaamde ‘ANBI-verklaring’ heeft, komen giften boven de drempel (1% van het drempelinkomen) voor aftrek in aanmerking. U kunt dan overwegen uw vrijwilligersvergoeding te schenken. Aftrek is overigens alleen mogelijk als u zelf in de hand heeft of u de vergoeding houdt of terugschenkt. 

Hier vindt u alles over vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk