Om als AOW’er in aanmerking te komen voor de hoge ouderenkorting van € 1.032 mag uw eigen verzamelinkomen (het gaat hier dus niet om het gezamenlijke verzamelinkomen) niet hoger zijn dan € 35.450. Is uw inkomen net te hoog, zorg dan voor een extra aftrekpost. U kunt bijvoorbeeld uw hypotheekrente van de eerste zes maanden van volgend jaar al (deels) dit jaar betalen. Ook kunt u giften die u volgend jaar wilde doen, alvast dit jaar overmaken. U bespaart zo € 882, want voor hogere inkomens is de ouderenkorting slechts € 150.

LET OP: Besef dat u door het naar voren halen van aftrekposten volgend jaar een hoger inkomen heeft. Dat heeft ook gevolgen voor uw recht op bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag (dit jaar meer en volgend jaar mogelijk minder).