Reed u dit jaar nog méér dan 500 km privé met uw auto van de zaak, maar worden er dat volgend jaar mínder dan 500 km? Vraag dan bij de Belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aan. Na ontvangst van deze verklaring mag uw werkgever de bijtelling achterwege laten. Het aanvraagformulier downloadt u van www.belastingdienst.nl

LET OP: De Belastingdienst controleert intensief op privégebruik! Als u van de Belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik auto’ heeft gekregen maar de 500 privékilometers overschrijdt, dient u de Belastingdienst te verzoeken de verklaring in te trekken. Hiervoor kunt u het formulier ‘Wijziging of intrekking Verklaring geen privégebruik auto’ downloaden van de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).