Wanneer u in drie opeenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten had, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een extra belastingteruggaaf. Deze teruggaaf krijgt u door middeling aan te vragen. Een middelingsverzoek moet worden ingediend binnen 36 maanden na het definitief worden van de laatste aanslag van de te middelen jaren. U krijgt geen rente van de fiscus, dus laat niet onnodig lang geld liggen.

> De aanslag wordt 6 weken na dagtekening definitief. Wilt u nog middelen over de jaren 2008 tot en met 2010? Dat kan nog net als u de definitieve aanslag over 2010 heeft ontvangen in oktober 2011 of later: als u geen bezwaar heeft ingediend, heeft u vanaf de dagtekening van de laatste aanslag 36 maanden plus 6 weken de tijd om uw middelingsverzoek in te dienen.

Lees meer over; inkomensmiddeling