Het indienen van een belastingaangifte is vaak lucratief, bijvoorbeeld als u niet het hele jaar heeft gewerkt, of vanwege de extra heffingskortingen als u kinderen heeft, of vanwege de aftrek van giften, levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (vanaf 2012; 30 jaar tot en met 2011), reisaftrek, studiekosten en ziektekosten.

> U kunt dit jaar nog tot en met het belastingjaar 2009 geld terugkrijgen als de teruggave méér bedraagt dan € 14. U moet dan wel aangifte doen. De aangifte over 2009 kunt u nog tot en met 31 december 2014 indienen.

>Download het elektronische aangifteprogramma van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl. Dat maakt het doen van aangifte een stuk eenvoudiger!

LET OP: Wie te weinig inkomen heeft om van de aftrek van zorgkosten te kunnen profiteren — dit is vaak het geval bij AOW’ers of chronisch zieken met een laag inkomen — heeft mogelijk recht op de zogenaamde ‘Tegemoetkomingsregeling Specifieke Zorgkosten’ (TSZ). Als het belastingbiljet is ingediend en de ziektekosten daarin zijn meegenomen, wordt het TSZ-geld automatisch op de bankrekening gestort.