Over te betalen aanslagen betaalt u belastingrente als de aanslag later dan 6 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt opgelegd (voor de aanslag over 2014 dus vanaf 1 juli 2015). De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is erg hoog — momenteel 8,15% — dus voorkom dat u belastingrente moet betalen. Laat uw jaarstukken en aangifte begin 2015 opstellen en indienen of zorg ervoor dat uw voorlopige aanslag ongeveer overeenkomt met de door u verschuldigde belasting.