De BV mag in 2014 de kosten voor de telefoon- en internetaansluiting thuis vergoeden. Voorwaarde is dat de aansluiting voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. BlackBerry’s, iPhones, HTC’s, Samsungs en al het andere smartphonegebeuren (ook iPads en tablets!) kan vrij worden verstrekt, zolang ze voor ten minste 10% zakelijk worden gebruikt.

> Vanaf 2015 gelden nieuwe regels. We besteden hier binnenkort uitgebreider aandacht aan.