De maximale aftrek voor giften vanuit de BV bedraagt 50% van de winst, maar kan niet hoger zijn dan € 100.000. Er geldt geen drempel. Voor giften aan culturele instellingen mag 50% extra worden afgetrokken met een maximum van € 2.500. In privé is de drempel 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen met een minimum van € 60 en is het plafond gesteld op 10% van het drempelinkomen. Voor giften aan culturele instellingen mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van € 1.250. Afhankelijk van uw drempelinkomen, het bedrag van de gift(en) en het belastingtarief waar u en uw BV in vallen, kan het voordeliger zijn de giften via uw BV te laten lopen.

> Overleg met uw accountant of belastingadviseur.