Over te betalen aanslagen betaalt u belastingrente als de aanslag later dan zes maanden na afloop van het kalenderjaar wordt opgelegd. Voor de aanslag over 2014 dus vanaf 1 juli 2015. De belastingrente is voor de inkomstenbelasting momenteel 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Voorkom dat u belastingrente moet betalen. Laat uw jaarstukken en aangifte begin 2015 opstellen en indienen of zorg ervoor dat uw voorlopige aanslag ongeveer overeenkomt met de door u verschuldigde belasting.

Met ingang van 1 januari 2014 is ook een stevig boetebeleid geintrodeuceerd wanneer onzorgvuldig omgesprongen wordt met de schatting van hoogte van een voolopige aanslag.

Lees meer over: belastingrente en boetes 

Lees ook: verzoek voorlopige aanslag