Heeft u als ondernemer in 2014 — aantoonbaar — ten minste 1.225 uur in de zaak gewerkt? Bedragen deze ‘ondernemersuren’ méér dan 50% van uw totaal in 2014 gewerkte uren? Dan heeft u recht op extra aftrekposten. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, eventueel de meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. 

Bent u ‘starter’, dat wil zeggen: bent u de afgelopen vijf jaar in één of meer jaren geen ondernemer geweest? Dan hoeft u alléén te voldoen aan de 1.225-uurseis en niet aan het 50-procentscriterium. U heeft bovendien recht op de startersaftrek als u in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek speciaal voor startende ondernemers.

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet een ondernemer minimaal 1.225 uur voor de onderneming werken. Ook uren die besteed worden aan acquisitie, scholing en het bijhouden van de administratie mogen daarbij worden meegeteld.

Lees meer: het belang van de urenverantwoording