Voor de ‘investeringsaftrek’ — een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag — is het bestelmoment bepalend. Als u het bedrijfsmiddel in 2014 nog niet in gebruik neemt en u heeft slechts een gedeelte aanbetaald, dan wordt de investeringsaftrek beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag. De overige aftrek vindt dan in 2015 plaats als in dat jaar ten minste een bedrag ter grootte van de resterende aftrek is betaald of het bedrijfsmiddel daadwerkelijk in gebruik is genomen.

LET OP: ieder bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd, moet minimaal € 450 (exclusief BTW als recht bestaat op vooraftrek van BTW) kosten om in aanmerking te komen voor de aftrek, terwijl het totaal aan bedrijfsmiddelen méér dan € 2.300 (exclusief BTW als recht bestaat op vooraftrek van BTW) moet bedragen. Omdat investeringen boven € 55.248 geen extra aftrek meer opleveren kan het uitstellen van een deel van de investeringen naar volgend jaar een voordeel opleveren. Overleg eventueel met uw adviseur.

Meer informatie over de investeringsaftrek (KIA)