Wie huwelijkse voorwaarden gemaakt heeft krijgt te maken met een zogenaamd ‘periodiek verrekenbeding’ en doet er dan goed aan jaarlijks daadwerkelijk te verrekenen. Dat kan zeer nuttig zijn. Gaat een ondernemer failliet en is verrekend, dan heeft de partner de helft van de winst op de eigen bankrekening staan. Dat bedrag kan dus niet meer door de schuldeisers van de ondernemer worden opgeëist. Is niet verrekend, dan heeft de echtgeno(o)t(e) van de ondernemer een vordering op wat er nog te halen valt, net als de andere concurrerente schuldeisers. 

Ook in geval van echtscheiding spelen bij de verdeling van het vermogen de huwelijkse voorwaarden een grote rol.

Lees meer over: het nut van huwelijkse voorwaarden