Is uw hobby zodanig uit de hand gelopen dat het een eigen bedrijfje zou kunnen worden? Bewaar dan nu alvast alle bonnen en dergelijke van inkomsten en kosten. Kosten (minus opbrengsten) in de vijf jaar voorafgaand aan het moment dat uw hobby een onderneming is geworden, kunt u in één keer aftrekken zodra u ondernemer wordt.

Meer informatie over de: bewaarplicht