Betaal meewerkende kinderen
Hebben uw (minderjarige) kinderen dit jaar meegewerkt in de zaak en hebben ze daarvoor nog niets gekregen? Geef ze dan alsnog een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar, bij uw kinderen is het onbelast zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan circa      €6.105. Omdat de inkomstenbelasting dan binnen de algemene heffings- en arbeidskorting valt, hoeven ze per saldo geen belasting te betalen. Over het ontvangen bedrag is alleen 5,4% inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verschuldigd.

> Voor meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de inhouding en aangifte loonbelasting/premie volksverzekeringen en de ZVW toepassen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl (zoek op ‘Meewerkende kinderen’ en kies voor ‘Personeel in uw onderneming’).

Betaal uw meewerkende partner
Een zakelijke beloning van minimaal € 5.000 is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast tegen het laagste tarief (zolang de beloning onder de € 19.645 blijft en hij/zij geen andere inkomen heeft). Leg deze beloning wel even in een schriftelijke overeenkomst vast.

LET OP: Overleg altijd eerst met uw accountant of belastingadviseur of dit voor u de fiscaal meest voordelige optie is.