Ondernemers moeten voor hun eigen pensioen zorgen. Jaarlijks kunnen ze een bedrag reserveren, de zogenaamde ‘fiscale oudedagsreserve’. Dit bedrag is niet meer dan een papieren balanspost.

DE FISCALE OUDEDAGSRESERVE (FOR)
De FOR is in de beleving van veel ondernemers een oudedagsvoorziening. Niets is minder waar. De FOR is niets meer en niets minder dan uitstel van belastingbetaling. Jaarlijks mag een bedrag ten laste van de winst gebracht worden. Hierdoor wordt belasting bespaard maar wordt gelijktijdig een belastingclaim opgebouwd. Het is namelijk zo. Over alle bedragen die gedurende het bestaan van de onderneming in het kader van de FOR van de winst zijn afgetrokken moet bij het beeindigen van de onderneming (of uiterlijk bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd) belasting betaald worden.

Is er voldoende spaargeld in privé in box 3, dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve onderbrengen in bijvoorbeeld een bankspaarproduct. Geld waarover u in box 3 anders jaarlijks 1,2% belasting moet betalen, brengt u zo onder op een rekening die vrij is van belastingheffing in box 3.

LIJFRENTE BANKSPAREN
Banksparen is sinds 1 januari 2008 de wettelijk mogelijkheid om fiscaal gunstig te sparen bij een bank. Op deze manier wordt een kapitaal opgebouwd wat te zijner tijd gebruikt kan worden voor de aankoop van een periodieke uitkering. Deze kan gebruikt worden als aanvulling op een eventuele andere oudedagsvoorziening. Voor 2008 was het alleen maar mogelijk de opbouw van een lijfrentekapitaal onder te brengen bij een erkende verzekeraar. Door het banksparen in het leven te roepen heeft de wetgever beoogd het monopolie van de verzekeraars te doorbreken. De concurentie zou zo aangewakkerd worden hetgeen uiteindelijk ten goede zou moeten komen aan de verzekerde. Lijfrente banksparen kan eenvoudig door de ondernemer zelf geregeld worden. Het is niets anders dan het openen van een bankrekening.

LET OP: Geld dat u op deze manier vastzet, is niet meer beschikbaar voor investeringen, maar kan alleen nog worden gebruikt voor uw oude dag.

> Om jaarlijks een bedrag te kunnen reserveren (‘doteren’) als oudedagsreserve, moet er winst èn voldoende ondernemingsvermogen zijn. De oudedagsreserve mag door de dotatie niet hoger worden dan het ondernemingsvermogen. Beperk eventueel de overboekingen van de zakelijke rekening naar de privé-rekening als het ondernemingsvermogen onvoldoende dreigt te worden voor dotatie.

> Het gebruiken van de bestaande oudedagsreserve voor banksparen leidt overigens tot een afname van de oudedagsreserve op de balans en daarmee ook tot ruimte voor nieuwe dotaties. Extra reden dus om te gaan banksparen. Overleg wel altijd met uw belastingadviseur.